Anton van Duinkerken
basisonderwijs in
Bergen op Zoom

Eigenaar van je eigen ontwikkelproces

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Zo kan het zijn dat een kind met het één verder is dan met het ander. Bij Anton van Duinkerken is ieder kind eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Iedereen heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten en hier spelen we op in. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen plezier ervaren. Want als een kind lekker in zijn vel zit dan kan het zich optimaal ontwikkelen.

Wat heeft uw kind nodig

Op basisschool Anton van Duinkerken kijken we zowel bij de peuters als bij de kleuters individueel naar ieder kind en dat doen we met kindvolgsysteem KIJK! De naam zegt het al. Met KIJK! observeren we de ontwikkeling van het kind. Wat heeft hij of zij nodig om de vaardigheden onder de knie te krijgen? De behoefte van uw kind combineren we met het juiste aanbod. We kijken en luisteren naar de leerlingen en stemmen de manier van leren af op de vaardigheden en mogelijkheden van uw kind.

Kleine (kleuter)klassen en individuele begeleiding

De kleutertijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van uw kind. Bij Anton van Duinkerken hebben we kleine (kleuter)klassen met extra leerkrachten om kinderen individueel te kunnen begeleiden. Twee dagen per week hebben we iemand op school die de kinderen helpt bij het leren beheersen van de Nederlandse taal.

Ook hebben we voor een goede spraak- en taalontwikkeling van onze kinderen een intensieve samenwerking met Logopediepraktijk Bruning. Dit doen we om een goede basis te leggen in de Nederlandse taal, zodat kinderen vanuit daar door kunnen groeien.

Buitenspelen en bewegen op nummer 1

Bij Anton van Duinkerken zitten we niet alleen maar in de boeken of achter het scherm. Wij geloven dat je het beste en makkelijkste leert als je lekker in je vel zit. Buitenspelen of bewegen in de gymzaal zijn daarom vaste onderdelen van ons programma.

We werken samen met het Natuurpodium in Bergen op Zoom, Mitch Bootcamp en met sportclubs die bij ons op school workshops geven.

Overblijven op school

De kinderen eten bij ons allemaal op school tussen de middag, met uitzondering van de woensdag. Deze dag zijn ze namelijk om 12.30u uit. De andere dagen gaan we tot 14.00u naar school.

Krachten bundelen

In eerste instantie zijn we onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS). Daarnaast werken we samen met verschillende verenigingen en instanties uit de buurt. Zo hebben we – zoals hierboven gemeld – een fijne samenwerking met Natuurpodium Bergen op Zoom en de FitFabriek. Ook nodigen we via Cultuurbedrijf gastdocenten uit om één keer in de zoveel tijd les te geven op onze school. Omdat we geloven in één vloeiende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen, hebben we nauw contact met Anton van Duinkerken Kinderopvang.